Cookie beleid Oeken

De website van Oeken is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Inclusiviteitsbeleid voetbalvereniging Oeken

Inclusiviteitsbeleid voetbalvereniging Oeken

Bij voetbalvereniging Oeken doet iedereen er toe

Samen op weg naar een inclusieve vereniging waar iedereen zich veilig en welkom voelt! Daarmee bedoelen we dat je jezelf kunt zijn en voelen binnen onze club ongeacht wie je bent, wie je wilt zijn, waar je vandaan komt, wat je drijft of waar jij in uit blinkt. Iedereen die betrokken is bij vv Oeken is uniek op een eigen manier, dat maakt dat we vanuit onze verschillen ons verbonden voelen met de vereniging.

Ons beleid

Het inclusiviteitsbeleid van vv Oeken is gebaseerd op meerdere pijlers en moet er aan bijdragen dat iedereen zich veilig en welkom voelt. Zo zijn we van mening dat iedereen moet kunnen sporten, iedereen zichzelf moet kunnen zijn binnen de vereniging, er een veilig sportklimaat moet zijn, we goede procedures en opgeleide mensen hebben mocht iemand zich niet prettig voelen en dat we investeren in het opleiden en begeleiden van onze vrijwilligers. 

Sporten voor iedereen

Iedereen die wil sporten moet kunnen sporten. Bij vv Oeken stimuleren we dat door een breed aanbod van de voetbalsport. Dat begint al bij de jongste jeugd vanaf 4 jaar oud en loopt door tot aan de senioren. In de eerste voetballende jaren in de jeugd vinden we het van belang dat jongens en meiden samen voetballen. Tot en met de Onder 12 gaat samen voetballen dan boven geslacht, niveau of potentieel talent. Vanaf de Onder 13 kiezen we voor het deelnemen in de Meiden-competitie en zullen de teams meer worden ingevuld op niveau en kijkend naar potentieel talent. Op die manier stimuleren we dat alle jeugdleden zoveel mogelijk en op een plezierige manier aan het voetballen komt en het voetbalpotentieel van ieder jeugdlid ontwikkeld wordt. 

Bij de senioren we hebben we gekozen voor enerzijds prestatiegerichte teams en anderzijds recreatieve teams. Voor de prestatiegerichte teams is een selectiebeleid van toepassing en zoeken de trainers naar de meest geschikte groep. Deze teams hebben een verplichting om twee keer per week te trainen naast de wedstrijden die ze spelen. Bij de recreatieve teams is het de spelersgroep die invulling geeft aan het spelplezier, de organisatie rondom het team en de trainingen. Bij deze groep is er de wens om minimaal eens per week te trainen. 

Naast het jeugd- en seniorenvoetbal is het bij vv Oeken ook mogelijk om 7vs7 voetbal te spelen en in de zaal. Voor de mannen is er een 35+ groep waarin verschillende teams van diverse niveaus spelen. Bij de vrouwen is er een 30+ team. In de zaal wordt gevoetbald met één herenteam. 

Als één van de weinige verenigingen in de regio biedt vv Oeken ook G-voetbal aan. Binnen Uniek Sporten is G-Voetbal "gewoon" voetbal voor mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. De basis bij G-voetbal is het voetbal zoals we dat allemaal kennen. Bij G-voetbal zijn er een aantal aangepaste spelregels en zijn de sociale aspecten net zo belangrijk.

Sporten moet voor iedereen betaalbaar zijn

Om sporten voor iedereen mogelijk te maken hanteert vv Oeken naast lage kosten voor het lidmaatschap ook het principe dat iedereen die overweegt om te gaan voetballen een aantal trainingen geheel kosteloos en vrijblijvend mag meetrainen. Op die manier kan kennis gemaakt worden met de voetbalsport en de vereniging zonder direct een verplichting aan te gaan. In overleg met de trainer en/of coördinator wordt afgesproken wanneer iemand lid wordt, zodat vanaf dat moment ook in wedstrijden meegevoetbald mag worden. 

Omdat wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij biedt vv Oeken de mogelijkheid om vanuit het participatiebudget van de gemeente Brummen mee te kunnen sporten. De gemeente kan informatie verschaffen over de mogelijkheden en vv Oeken en de gemeente maken onderling afspraken zodat men dit zelf niet hoeft voor te schieten. 

Tot slot zorgen wij bij de jeugd voor de meeste spullen die je nodig hebt bij het sporten en bieden we via onze sponsoren en het kledingfonds ieder jeugdlid een wedstrijdtenue, sporttas en een trainingspak voor de wedstrijddagen aan. Kleding om in te trainen en schoenen maken geen onderdeel uit van dit pakket. Bij de senioren wordt middels sponsoren het wedstrijdtenue aangeboden. 

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Vv Oeken onderstreept de gedachte van de KNVB “voetbal is een uitnodiging, een uitnodiging om samen te spelen en te genieten ondanks afkomst, huidskleur, cultuur, geloof, seksuele geaardheid, gender, leeftijd iedereen is welkom.” Vanuit die gedachte is er binnen vv Oeken dan ook geen ruimte voor racisme, discriminatie en pesten. 

Sinds 2016 hanteert de vereniging al een pestprotocol waarin beschreven staat hoe we als vereniging omgaan met dit gedrag. Signaleren en goed voorbeeldgedrag begint bij trainers en begeleiders. Deze staan het dichtste bij de teams en vormen daarmee een goed benaderbaar aanspreekpunt voor de leden. Ze worden gesteund door de coördinatoren in de VTC en het bestuur. Daarnaast beschikt vv Oeken over een vertrouwenspersoon die wat verder van de teams afstaat en door zowel leden als vrijwilligers binnen de vereniging geraadpleegd kan worden. Op die manier borgen we dat er in een veilige omgeving gesproken en overlegd kan worden. 

Het KNVB-programma “Ons voetbal is van iedereen” zal voor vv Oeken de komende jaren de leidraad zijn om langs de drie pijlers voorkomen, signaleren en sanctioneren te waarborgen dat ons voetbal ook daadwerkelijk van iedereen is. Als vereniging gaan we actief bijdragen om deze gelijkheid op onze voetbalvelden te realiseren. 

Veilig sportklimaat

Veilig sporten begint in een open cultuur waarin we elkaar kennen en oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Gelukkig is vv Oeken een vereniging met betrokken leden en actieve vrijwilligers die onderdeel uitmaken van het sociale netwerk binnen de vereniging. 

Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken dat iedere vrijwilliger die met jeugdleden werkt binnen onze vereniging over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet beschikken. Zodra een nieuwe vrijwilliger start doet vv Oeken via het Ministerie van Justitie en Veiligheid een VOG verzoek en de vrijwilliger doet vervolgens de aanvraag en levert de verklaring in bij vv Oeken. Iedere drie jaar herhalen we deze procedure voor bestaande vrijwilligers. 

In ons meldprotocol is beschreven hoe wordt omgegaan met vermoedens van misbruik en ongewenst gedrag. Het protocol zorgt er voor dat wij als vereniging op een vooraf vastgelegde manier handelen. 

Opleiding & begeleiding

Vanaf het seizoen 2021-2022 zullen we als vereniging actief aan de slag gaan met het opleiden en begeleiden van onze eigen trainers en begeleiders. Naast aandacht voor het voetbaltechnische deel zal ook het sociaal emotionele deel en het voorkomen en signaleren van ongewenst gedrag aandacht krijgen in dit traject. Hiervoor zullen we gedurende het jaar een aantal bijeenkomsten in het clubhuis organiseren naast het actief delen van de ontwikkelingen waar de KNVB momenteel aan werkt.  

Procedures en contactpersonen

Vanaf juli 2021 staan al onze procedures en protocollen vermeld op onze website. Hierin staan de eventueel te nemen stappen beschreven. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon binnen vv Oeken of één van de bestuursleden. Op www.oeken.nl onder Contact zijn de actuele contactgegevens van zowel de vertrouwenspersoon, voetbaltechnische commissie als de bestuursleden te vinden. Voel je in geen geval bezwaard om contact op te nemen en het gesprek aan te gaan. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!